Eetproblemen of beginnende eetstoornissen

Vermoedt u een eetprobleem of een beginnende eetstoornis?

Een beginnende eetstoornis is te herkennen aan volgende kenmerken:

  • Je wordt steeds banger om aan te komen
  • Je bent steeds meer bezig met gedachten over afvallen
  • Je probeert je gewicht te beheersen door extreem veel te bewegen, over te geven of laxeermiddelen te gebruiken
  • Je probeert je heel erg aan een dieet of eetschema te houden, maar soms kan het zijn dat je de controle verliest en een eetbui hebt
  • Wat is een eetbui?

Eetbuien verschillen van overeten door hun dwangmatige karakter en door hoeveelheid voedsel. Wie een eetbui heeft, krijgt het gevoel de controle te verliezen. Men eet op korte tijd veel meer dan iemand anders zou doen en men kan dit niet tegenhouden. Nadien komen vaak angst- en schuldgevoelens naar boven.

Een eetstoornis ontwikkelt zich geleidelijk en op zo’n manier dat je uiteindelijk op meerdere vlakken vastloopt. De stoornis heeft namelijk ernstige lichamlijke, psychische en sociale gevolgen.

Een eetstoornis (waaronder anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en enkele minder bekende eetstoornissen) is een ernstige ziekte.

Anorexia nervosa komt voor bij ongeveer 10% van alle personen met een eetstoornis. Boulimia nervosa, eetbuistoornis en de restgroep “eetstoornissen niet anders omschreven” komen elk twee tot drie keer vaker voor.

Vraag op tijd hulp als  Een eetstoornis gaat immers over veel meer dan eten alleen.

Wat zijn de oorzaken van een eetstoornis?

Er is niet één oorzaak voor het ontstaan van eetstoornissen aan te wijzen. Een combinatie van factoren spelt een rol. Omdat anorexia en boulimia overwegend bij vrouwen en meisjes voorkomen, hebben cultuur-maatschappelijke en sociale verklaringen zich tot nu toe grotendeels toegespitst op hun situatie. Maar ook jongens en mannen lijden aan eetstoornissen. Het zal daarom duidelijk zijn dat geen van de afzonderlijke factoren op zichzelf de doorslag geeft. Het gaat altijd om een samenspel, waarbij de invloed van de specifieke factoren bij elke patient weer enigszins anders kan liggen. Het gaat om een complex geheel van genetische, biologische, psychologische, sociale en culturele factoren. Elk verhaal is uniek.

Meer info:

Specialisten