Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder (MLDV)

Deze specifieke techniek wordt in hoofdzaak toegepast om teveel aan lymfevocht in het lichaam te verwijderen. Daar het lichaam zelf niet meer in staat is om het vocht af te drijven, wordt het via zeer zachte behandelingen manueel afgedreven.

Deze ophoping van vocht kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken: postoperatief, een esthetische ingreep abdominaal of in het aangezicht, tijdens of na radiotherapie (bestraling bij kanker), nierinsufficiëntie (typische gezwollen benen, enkels) vaatproblematieken…

Naargelang de ernst van het oedeem wordt de therapie gecombineerd met het dragen van drukkousen (deze bestaan zowel voor de armen als voor de benen).

Specialisten